KONTAKT


BIURO W BUŁGARII

8240 SŁONECZNY BRZEG
HOTEL BISSER, ofice nr 3
(centrum)


Tel: (+48) 22 207 21 32
       (+359) 876 50 59 10
       (+359) 876 50 59 12
       (+359) 877 30 44 37
E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:
BIURO W KIELCACH

Tel. (+48) 603 80 80 88
        (+359) 876 50 59 12


E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO W POZNANIU

60-754 POZNAŃ
Przemysłowa 64/3
(obok Poczty Polskiej, przy biurze podróży ZU)

Tel. (+48) 53 399 09 50
       (+48) 505 370 232

E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO NA UKRAINIE

79006 LWOW
ul. Patona 9


Tel. (+38) 050 430 18 19

E-mail:
office-ua@sharkproperty.eu

SKYPE:PRZEDSTAWICIELSTWO W ROSJI

Tel. +7 812 309 27 62(RU)
E-mail:
office-ru@sharkproperty.eu


NEWSLETTER
Zapisz się do naszego NEWSLETTERA aby otrzymać najświeższe informacje:Administracja

„Terytorium Republiki Bułgarii dzieli się na gminy i obwody. Podział terytorialny i kompetencje gminy stołecznej oraz innych wielkich miast określa ustawa” (art. 135 ust. 1). W drodze ustawy mogą być tworzone inne jednostki administracyjno-terytorialne. Gmina ma osobowość prawna, na jej terenie realizuje się samorząd lokalny. Obywatele uczestniczą w zarządzaniu gminą za pośrednictwem wybranych przez siebie organów oraz bezpośrednio poprzez referendum i ogólne zgromadzenie mieszkańców.

Organem samorządu lokalnego w gminie jest rada gminna, wybierana przez mieszkańców na okres 4 lat. Organem wykonawczym gminy jest wójt, również wybierany przez mieszkańców na okres 4 lat. W swej działalności kieruję się ustawą, aktami rady gminnej i uchwałami mieszkańców.

Gmina ma samodzielny budżet, którego stałe źródła finansowe określa ustawa. Normalną działalność gminy wspomaga państwo poprzez środki budżetowe.

„Kierownictwo administracyjne w obwodzie sprawuje naczelnik obwodu wspomagany przez administracje obwodową” (art. 143 ust 1). Naczelnik obwodu jest powoływany przez Radę Ministrów. Zapewnia on realizację polityki państwa, odpowiada za ochronę interesów ogólnokrajowych, praworządności i porządku publicznego oraz sprawuje kontrolę administracyjną.

 

Źródło: pl.wikipedia.org

SHARK PROPERTY - © Wszelkie prawa zastrzezone - apartamenty bułgaria Projekt i realizacja www.squaredesign.com.pl