KONTAKT


BIURO W BUŁGARII

8240 SŁONECZNY BRZEG
HOTEL BISSER, ofice nr 3
(centrum)


Tel: (+48) 22 207 21 32
       (+359) 876 50 59 10
       (+359) 876 50 59 12
       (+359) 877 30 44 37
E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:
BIURO W KIELCACH

Tel. (+48) 603 80 80 88
        (+359) 876 50 59 12


E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO W POZNANIU

60-754 POZNAŃ
Przemysłowa 64/3
(obok Poczty Polskiej, przy biurze podróży ZU)

Tel. (+48) 53 399 09 50
       (+48) 505 370 232

E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO NA UKRAINIE

79006 LWOW
ul. Patona 9


Tel. (+38) 050 430 18 19

E-mail:
office-ua@sharkproperty.eu

SKYPE:PRZEDSTAWICIELSTWO W ROSJI

Tel. +7 812 309 27 62(RU)
E-mail:
office-ru@sharkproperty.eu


NEWSLETTER
Zapisz się do naszego NEWSLETTERA aby otrzymać najświeższe informacje:Судова влада

Болгарія належить до романської правової сім’ї. Правова культура країни на протязі віків формувалась під впливом візантійських державно-правових традицій і тому об’єднується компоративістами в одну групу з правовою культурою інших православних держав (на противагу західній правовій культурі). Сучасна правова система Болгарії стала складатися після відновлення державності в 1878 році. Тоді були прийняті перші кодекси за європейськими зразками (угорським, німецьким, російським).
Більшість сфер є кодифіковані. Кримінальне і кримінально – процесуальне право регулюються відповідно Кримінальним кодексом (1968 р.) і Кримінально-процесуальним кодексом (1974 р.). Більшість питань цивільного процесу регулюються Цивільним процесуальним кодексом (1952 р.), поруч з яким діє ще ціла низка нормативних актів. Відносинам в сфері державного управління присвячені Закон про адміністративну процедуру (1979 р., в ред. 1995 р.) і Закон про адміністративні правопорушення і стягнення (1969 р., в ред. 1996 р.). перший регулює діяльність органів державного управління. Цивільний кодекс відсутній, хоча роботи з його складання велись ще з початку 1950-х рр.
Основне джерело права – закони та інші нормативно – правові акти. Закон про нормативні акти (1973 р.) визначає ієрархію правових актів: Конституція, закони та постанови парламенту, правові акти Ради Міністрів (постанови, розпорядження, рішення), акти міні-стерств (правила, розпорядження, інструкції і накази) і, на кінець, акти органів обласної адміністрації і місцевого самоврядування.
Міжнародні угоди, ратифіковані у встановленому Конституцією порядку, складають безпосередньо частину внутрішнього законодавства і мають пріоритет над болгарськими законами.
Судова практика визнається джерелом права (близьким за значенням до судового прецеденту) тільки на рівні рішень Пленуму Верховного суду.
Збірки цих рішень видаються щорічно і є в наявності в кожному суді.
В 1990-ті роки в Болгарії, як і в ряді інших східноєвропейських країн, виключно важливе місце стали займати в системі джерел права рішення Конституційного суду (який тут відноситься до контрольної, а не судової влади). Фактично Конституційний суд здійснює поряд з парламентом законодавчу владу.
 

Конституційний суд


Спеціалізованим органом конституційного контролю в Болгарії є Конституційний суд (КС), затверджений в 1991 році.
В рішенні №18 від 16 грудня 1993 року Конституційний суд в результаті звернення 52 народних представників підкреслив, що КС Болгарії не є складовою частиною судової системи, він знаходиться поза трьома гілками влади, передбачених Конституцією, і здійснює свою компетенцію незалежно і поряд з керівними органами цих гілок влади.
Згідно частини 1 статті 140 Конституції Болгарії Конституційний суд здійснює наступні повноваження:
•    Надає обов’язкові тлумачення Конституції;
•    Виносить рішення по позовам про встановлення конституційності законів і інших актів Народних Зборів, а також актів Президента;
•    Вирішує спори про компетенцію між Народними Зборами, Президентом і Радою Міністрів, як і між органами місцевого самоврядування і центральними виконавчими органами;
•    Виносить рішення по спорам про конституційність політичних партій і об’єднань;
•    Виносить рішення про відповідність Конституції укладених Республікою Болгарія міжнародних договорів (до їх ратифікації);
•    Виносить рішення по спорам про законність виборів Президента і Віце-президента;
•    Виносить рішення по звинуваченням, висунутим Народними Зборами проти Прези-дента і Віце-президента;
•    Виносить рішення по спорам про законність виборів народних представників;
•    Встановлює випадки необираності депутатів чи несумісності депутатських функцій із здійсненням інших функцій;
•    Позбавляє імунітету суддю Конституційного суду і встановлює фактичну неможли-вість чи несумісність виконання ним своїх обов’язків.
Конституційний суд Болгарії – єдиний інститут який наділений повноваженням тлумачити Конституцію, вирішувати протиріччя, які стосуються конституційності законів, що видаються парламентом.
Цікавим є те, що Конституція наділяє Конституційний суд Болгарії правом розглядати скарги окремих громадян.
Конституційний суд складається з 12 суддів, 1/3 яких обирається Народними Зборами, 1/3 призначається Президентом і 1/3 обирається на загальних зборах суддів Верховного касаційного і Верховного адміністративного судів. Мандат суддів КС триває 9 років. Склад Суду оновлюється кожні 3 роки всіма формуючими його інстанціями.
Рішення Конституційний суд приймає кваліфікованою більшістю голосів з перевагою мінімум в 7 голосів.
Акти Конституційного суду остаточні. Його рішення обов’язкові для всіх державних органів, юридичних осіб і громадян. Згідно закону жодне рішення Суду не може бути скасоване чи призупинене.
 

SHARK PROPERTY - © Wszelkie prawa zastrzezone - apartamenty bułgaria Projekt i realizacja www.squaredesign.com.pl